Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” ogłasza rekrutację

na bezpłatne zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Formalne wymogi uczestnictwa:

 

1.   status ucznia szkoły ponadpodstawowej

 

2.   złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie w gabinecie nr 10 (Kierownik Szkolenia Praktycznego)

 

Komplet dokumentów do wypełnienia można pobrać w w/w gabinecie.

 

Termin rekrutacji – 5 – 13 września 2022r

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 19 września 2022r

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik 1a Formularz rekrutacyjny zajęcia przygotowawcze do matury

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika d.z_z.

Załącznik 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie d.z_z.p

Załącznik 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

Załącznik 5 Zakres danych osobowych

Załącznik 6 Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu

Uchwała_Zarządu_Regulamin_rekrutacji_zad_5_6

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast