Ogłaszam nabór na ostatnie bezpłatne kursy zawodowe realizowane w ramach prowadzonego w naszej szkole już od 2017 roku projektu

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. 

Lista kursów, szczegółowe informacje, zasady rekrutacji i konieczne dokumenty są zamieszczone na tablicy ogłoszeń projektowych przy wejściu nr 2 do szkoły oraz w gabinecie nr 10 u Pani Anny Miki.

Rekrutacja trwa od 10 do 13 IX 2021 roku. 

Dokumenty należy pobrać i uzupełnione zwrócić do Pani Anny Miki.

Anna Mika

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast