W piękne, sobotnie ale jeszcze chłodne przedpołudnie młodzież internatowa zgromadziła się przed szkołą. W otoczeniu szkolnych magnolii, z podziałem na role, uczniowie czytali „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Spotkanie odbyło się w ramach dziesiątej, jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Akcja ta zorganizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r.. „Moralność pani Dulskiej” to utwór, który „piętnuje obłudę i zakłamanie – odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię oraz uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe tępić zło”.

 

Opracowała Agnieszka Michalik-Sroka

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast