„ZSRCKU w Czernichowie na szlakach Europy” w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022-23

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” ogłasza rekrutację na udział w projekcie mobilności zawodowej pt. „ZSRCKU w Czernichowie na szlakach Europy” realizowanej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

 Mobilność realizowana będzie we Włoszech w planowanym terminie od 15 do 30 kwietnia 2023 roku.

 Formalne wymogi uczestnictwa:

1.   status ucznia klasy IV technikum weterynarii, klasy II – III technikum hodowli koni oraz kl. II – III technikum hotelarstwa w ZSRCKU w Czernichowie,

2.   złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie w gabinecie nr 10 (Kierownik Szkolenia Praktycznego)

Komplet dokumentów do wypełnienia można pobrać w w/w gabinecie.

 

 Termin rekrutacji – 28.11 – 11.12 2022r

 Ogłoszenie wyników rekrutacji – 16 grudnia 2022r

 

Więcej informacji w zakładce projekty.