Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Naszym Internacie rozpoczęliśmy od słodkiego poczęstunku. Nasi wychowankowie mogli skosztować pysznej szarlotki, która pojawiła się na ich talerzykach tuż po obiedzie.

O godzinie 17:00 grupa IV wzięła udział w spotkaniu poświęconym  Międzynarodowemu Dniu Dziecka. Najpierw młodzież wysłuchała krótkiego wprowadzenia dotyczącego sposobów przedstawiania dziecka w sztuce dawnej i współczesnej. Następnie wychowankowie komentowali wybrane artykuły Konwencji o Prawach Dziecka odnosząc je do tego, jak dawniej w kulturze europejskiej były traktowane dzieci. Na koniec młodzież dyskutowała o swoich prawach i obowiązkach jak również odpowiedzialności za swoje czyny. W tej części spotkania zostały przypomniane takie terminy jak; małoletni, pełnoletni, nieletni, młodociany czy też częściowa zdolność do czynności prawnych.

Spotkanie uświadomiło młodzieży genezę  Dnia Dziecka, dając jednocześnie możliwość przypomnienia jej praw ale i obowiązków związanych z „byciem dzieckiem”.

opracował: Piotr Żmigrodzki

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast