OGŁOSZENIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 Im. FRANCISZKA STEFCZYKA W CZERNICHOWIE

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZOY

 

NA SPRZEDAŻ KRÓW HODOWLNYCH,  KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 7 LUTEGO 2022 r   o godz. 10.00

 W SIEDZIBIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  W CZERNICHOWIE

 1. RYNEK 17, 32-070 CZERNICHÓW. BUDYNEK LAMUS.

Zgodnie z uchwałą nr. 435/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 grudnia 2021 roku.

 

 

LISTA KRÓW DO SPRZEDAŻY I CENY WYWOŁAWCZE

 

 1. KROWY PIERWIASTKI –cena wywoławcza 7000 zł (netto)

 

LP

Nazwa

Numer

Data urodzenia

Ojciec

Ojciec matki

Nr lak.

Max wyd. (l)

Wyd.

Dzienna

(l)

Data wycielenia

Data krycia

Uwagi

1

BRIS

PL005418402873

07.09.2018

LOFT

SPLENDOR

1

10619

27,6

06.12.20

28.12.21

 

2

SUMKA

PL005418403139

13.03.2019

ODYN

TELERANEK

1

3772*

34,6

14.05.21

07.12.21

 

3

CISA

PL005501236590

03.09.2019

ALBERO

TOMBAC

1

46,8**

46,8

13.11.21

 

 

4

AJSZA

PL005501236507

11.06.2019

ALBERO

IWONICZ

1

4019

38,2

29.08.21

 

 

5

BAJKA

PL005418402767

16.06.2018

WOODSTOK

JARANIT

1

2924*

24,2

21.07.21

30.12.21

 

6

ŁANIA

PL005501236613

13.09.2019

JEEPSON

JAGUAR

1

24,0**

24,0

21.11.21

04.01.22

 

7

SAKI

PL005501236644

05.10.2019

MEGABIT

METANOL

1

39,8**

39,8

13.10.21

 

 

8

SANTIA

PL005501236477

07.05.2019

BORMAN

JAGIER

1

2227*

22,4

24.07.21

27.12.21

 

9

SASZA

PL005418403061

21.12.2018

BORMAN

BUCKEYE

1

3020*

31,0

26.05.21

17.01.22

 

10

BAKA

PL005418402750

16.06.2018

WOODSTOK

JARANIT

1

8543

Z

24.10.20

26.05.21

C

11

CYMA

PL005418403078

05.02.2019

LEE

SPLENDOR

1

3227*

30,8

21.08.21

17.01.22

 

12

ANDZIA

PL005418403047

11.12.2018

TRACER

LUIS

1

3772*

35,6

21.02.21

04.12.21

 

13

RAWA

PL005418402828

10.08.2018

SABROSSO

METANOL

1

3547*

26,4

09.04.21

05.01.22

 

14

ŁUSKA

PL005418403115

05.03.2019

LEE

FALTER

1

3216*

30.0

26.03.21

06.01.22

 

15

ŁAJKA

PL005501236576

30.08.2019

BORMAN

ERYK

1

32,6**

32,6

12.09.21

16.01.22

 

16

RÓŻA

PL005501236620

01.10.2019

ALBERO

ONHER

1

40,8**

40,8

10.12.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KROWY W 2 LAKTACJI – cena wywoławcza 6400 zł (netto)

 

LP

Nazwa

Numer

Data urodzenia

Ojciec

Ojciec matki

Nr lak.

Max wyd. (l)

Wyd.

Dzienna

(l)

Data wycielenia

Data krycia

Uwagi

1

CZUJKA

PL005324083739

18.10.2016

SPLENDOR

TOMBAK

2

11586

Z

17.06.20

10.05.21

C

2

SILKA

PL005418402521

26.11.2017

LAMIER

TELERANEK

2

11798

24,2

30.04.21

24.10.21

C

3

ŁATKA

PL005324084101

08.09.2017

JAGUAR

GINTER

2

10440

19,2

22.01.21

22.12.21

 

4

AGAWA

PL005418402126

08.01.2018

BASIO

SAFARI

2

10565

10565

30.01.21

09.09.21

C

5

RUE

PL005418402880

10.09.2018

HORNET

MOROWY

2

9504

35,6

26.12.21

 

 

6

ROMA

PL005418402613

13.01.2018

BASIO

MOROWY

2

9531

47,6

04.10.21

01.01.22

 

7

ARUBA

PL005324083623

20.07.2016

LUIS

 

2

11307

Z

19.06.20

01.07.21

C

8

CICHA

PL005418402538

09.12.2017

BASIO

JARANIT

2

9600

39,0

21.04.21

 

 

9

REVI

PL005324084019

07.06.2017

MASTER

MIGHTY

2

6547

Z

17.09.20

09.06.21

C

10

BUNIA

PL005324084033

17.06.2017

SUPERGEN

FILL

2

12794

24,4

22.02.21

 

 

11

PAMELA

PL005418402842

24.08.2018

LOFT

STRAGAN

2

8832

21,0

02.09.20

16.01.22

 

12

SIGMA

PL005418524469

23.03.2016

STRAGAN

ZARRI

2

8208

Z

26.02.21

15.05.21

C

13

BURKA

PL005324083975

27.04.2017

CARASSO

TELERANEK

2

10607

27,2

05.03.21

04.12.21

 

14

SUZI

PL005418402699

21.02.2018

MASTER

 

2

8751

23,0

09.02.21

14.01.22

 

 

 • KROWY W 3 I WYŻSZEJ LAKTACJI cena wywoławcza – 5400 zł (netto)

 

LP

Nazwa

Numer

Data urodzenia

Ojciec

Ojciec matki

Nr lak.

Max wyd. (l)

Wyd. dzienna

(l)

Data wycielenia

Data krycia

Uwagi

1

MURENA

PL005347225567

10.05.2014

MOROWY

JEGIER

3

12305

24,8

24.11.20

04.01.22

 

2

LAKTOZA

PL005347225536

25.04.2014

BOSTON

ROCCHUS

4

13036

11,0

09.09.20

14.07.21

C

3

BOMBA

PL005324083852

28.11.2016

METANOL

GAFIK

3

11382

20,4

15.03.21

06.01.22

 

4

SKAWA

PL005418524537

09.06.2016

METANOL

SILKY

3

12910

46,6

15.10.21

07.01.22

 

5

BABKA

PL005418524506

30.05.2016

SPLENDOR

JARANIT

3

12912

32,2

27.06.21

 

 

6

ŁADA

PL005324083548

09.06.2016

BOSTON

FALTER

3

12284

28,2

31.03.21

13.12.21

 

7

RUSAŁKA

PL005233623316

22.11.2012

SAFARI

MIGHTY

5

11277

28,2

17.04.21

 

 

8

BORÓWKA

PL005324083753

19.10.2016

CARRASSO

PASTOR

4

10821

 

18.01.22

   

9

RAJKA

PL005418524476

02.04.2016

METANOL

BEST

3

11575

Z

11.02.21

02.07.21

C

10

MORWA

PL005418524261

06.08.2015

BASIO

JARANIT

3

10969

30,0

27.12.21

 

 

11

LODZIA

PL005418402644

19.01.2018

DIAGONAL

BOSTON

3

10996

40,0

09.12.21

 

 

 

 • wydajność za 100 dni

** wydajność z ostatniego  próbnego udoju

C- cielna

Z-zasuszona

 

ZWIERZĘTA MOŻNA OGLĄDAĆ W DNIACH OD 31.01 DO 04.02. 2022r. W GODZINACH 8.00-14.00 PO UMÓWIENIU TERMINU tel..501402515, lub mailowo czernichow@poczta.fm

 

NA SPRZEDAŻ KAŻDEJ KROWY KOMISJA PRZETARGOWA PRZEPROWDZA  ODRĘBNE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE,

 

WADIUM  W WYSOKOŚCI :

 1. KROWY PIERWIASTKI – 800 zł

 2. KROWY W 2 LAKTACJI – 700 zł

 • KROWY W 3 IWYŻSZEJ LAKTACJI – 600 zł

NALEŻY WPŁACAC  W KASIE SZKOŁY NAJPÓŻNIEJ DO GODZ. 9.00 W DNIU PRZETARGU LUB NA KONTO nr. 77 1560 0013 2568 2819 9025 0003 DO DNIA 4 LUTEGO 2021 r. WŁĄCZNIE,  NA KAŻDĄ  SZTUKĘ OSOBNO  Z PODANIEM NUMERU WEDŁUG WYKAZU KRÓW.

 

MINIMALNE POSTĄPIENIE  WYNOSI 100 zł

 

WADIUM WPŁACONE PRZEZ UCZESTNIKA  KTÓRY PRZETARG WYGRA JEST ZALICZANE NA POCZET CENY ZAKUPU. POZOSTAŁE

WADIA ZOSTANĄ ZWRÓCONE.

 

WADIUM PRZEPADA NA RZECZ  ZSRCKU JEŻELI UCZESTNIK PRZETARGU, KTÓRY PRZETARG WYGRA, UCHYLI SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY.

 

KAŻDY UCZESTNIK  PRZETARGU MUSI WYPEŁNIĆ : ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM ORAZ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEDMIOTEM PRZETARGU (ZAŁĄCZNIK NR. 1 i 2)

 

ODBIÓR KRÓW NASTĄPI W NIEPRZKRACZALNYM TERMINIE DO 4 DNI OD DATY PRZETARGU  PO ZAPŁACENIU CAŁEJ CENY.

 

KOSZT I ORGANIZACJA ODBIORU KRÓW MLECZNYCH LEŻY PO STRONIE KUPUJĄEGO.

 

ZASPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CZERNICHOWIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTAPIENIA OD PRZETARGU  ORAZ JEGO UNIEWAŻNIENIA BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

Załącznik nr.1.

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………

 

adres……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

telefon…………………………………………………………

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

ORAZ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PREDMIOTEM PRZETARGU

 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w wyznaczonym na dzień 7 luty 2022 r. przetargu ustnym na sprzedaż krów hodowlanych: pierwiastek, krów w 2 laktacji oraz krów w 3 laktacji i powyżej.

 

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się  ze stanem faktycznym i prawnym zwierząt oraz całą dokumentacją przetargową.

Wszystkie informacje dotyczące sprzedaży zwierząt są mi znane, zrozumiałe i nie wnoszę z tego tytułu żadnych uwag i zastrzeżeń

Nie wchodzę w skład Komisji Przetargowej

Nie jestem spokrewniony z członkami Komisji Przetargowej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego. Administratorem tych danych osobowych jest  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

…..………………………………………..

czytelny podpis

 

 

 

 

załącznik nr.2

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Jeżeli Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie; ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów;

 • Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: mgr Michał Matysik mail: iod@poczta.onet.eu;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Pzp i aktów wykonawczych;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 1. Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 2. Nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

……………………………………………………..

czytelny  podpis

 

 

Ogłoszenie przetarg – do pobrania.

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast