Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie do udziału w rekrutacji na kurs prawa jazdy kategorii B organizowany w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Kurs dla pierwszej grupy uczniów (10 osób) rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku. Zajęcia teoretyczne realizowane będą w budynku ZSRCKU w Czernichowie ul. Rynek 17. Zajęcia praktyczne (jazdy) w Krakowie.

Uczeń / uczennica może rozpocząć kurs prawy jazdy kat. B nie wcześniej, niż maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem 18-stego roku życia (liczy się data rozpoczęcia kursu). W dniu egzaminu na prawo jazdy uczeń / uczennica muszą być pełnoletni (ukończony 18-sty rok życia).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12 – 19 lipca 2021 roku

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie  – dokumenty można pobrać i składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Anny Miki – gabinet nr 10 (na parterze)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast