Nasze trzecie spotkanie w ramach internatowego cyklu spotkań nt. zdrowia psychicznego miało charakter warsztatowy. Zgromadzonej na świetlicy młodzieży zaproponowaliśmy jeden ze scenariuszy zajęć zawartych w książce Obyś cudze dzieci wychowywał.

Centralny punkt warsztatów zawierał elementy dramy. Jeden z wychowanków wcielił się w rolę młodszego brata, który, poprzez wykorzystanie jedynie gestu i mimiki, musiał zareagować na komunikat wypowiedziany przez „starszego brata”. To ćwiczenie doskonale uzmysłowiło młodzieży, jak zwroty oparte na groźbie, rozkazie czy manipulacji uniemożliwiają prawdziwy dialog między ludźmi a także są przeszkodą do rozpoczęcia rozmowy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Dzisiejsze spotkanie pomogło nam w odpowiedzi na pytanie, które komunikaty blokują nas w relacji z innymi a co ważniejsze, ułatwiło nam znalezienie tych właściwych słów, dzięki którym łatwiej nam się z innymi ludźmi porozumiewać.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Piotr Żmigrodzki

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast