W dniu 14 grudnia 2021 roku  z inicjatywy Internatu ZSRCKU odbyło się spotkanie młodzieży klas pierwszych z przedstawicielami Posterunku Policji w Czernichowie. Naszymi gośćmi byli: aspirant Rafał Czart i starszy sierżant Jakub Dura. Spotkanie miało charakter prewencyjny i dotyczyło aktualnie występujących na naszym terenie wydarzeń. Goście przedstawili prawne umiejscowienie  w kodeksie karnym osób małoletnich i konsekwencje postępowań za łamanie prawa. Zwrócili oni uwagę na  możliwość występowania w naszym środowisku zagrożeń  związanych z narkotykami oraz na konieczność przestrzegania aktualnych obostrzeń w związku z Covidem. Policjanci odnieśli się również do bezpiecznego poruszania się po zmroku na terenie Czernichowa. Ważne miejsce w spotkaniu zajęła sprawa kradzieży pieniędzy i rzeczy, które to zdarzenia , niestety, miały miejsce w naszym środowisku. Policjanci odpowiadali również na pytania, które zadawała zgromadzona młodzież. Pytania młodzieży ukierunkowane były na wykorzystanie różnych gatunków zwierząt w ułatwianiu pracy policji.

 

Opracował: Artur Cichoń

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast