Rok szkolny 2020/2021 uczniowie mogą uznać za zakończony, dodajmy, że rok wyjątkowo obfitujący w wyzwania dla wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół. Powodem wyzwań była oczywiście pandemia, która się jeszcze nie zakończyła, ale która już pozwoliła zdobyć doświadczenie w tak trudnej sytuacji. Uczniowie ZSRCKU poradzili sobie z wyzwaniami dydaktycznymi bardzo dobrze, biorąc pod uwagę ilość świadectw z wyróżnieniem.

Świadectwa te zostały wręczone przez p. dyrektora ZSRCKU, Grzegorza Bylicę w zrewitalizowanym budynku tzw. „lamusa”, który oddano do użytku w bieżącym roku szkolnym. Pan dyrektor podkreślił, że jest dumny z uczniów i nauczycieli naszej szkoły, którzy podczas zdalnego nauczania uczestniczyli w edukacji online, dając wyraz swojemu zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Nauczycielom podziękowali również w imieniu całej społeczności uczniowskiej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, wręczając kwiaty i tabliczki czekolady w pamiątkowym opakowaniu z wizerunkiem naszej szkoły. Pomysłodawczynią niezwykłego prezentu była opiekunka SU, pani Katarzyna Wrona.

Uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią dydaktyczną zostali nagrodzeni upominkami książkowymi i stypendiami Starosty Krakowskiego. Dwie uczennice z najwyższą średnią w szkole – Liliana Czak z klasy 3TB i Zuzanna Raputa z klasy 2 TBp zostały uhonorowane stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Niezależnie od średniej dydaktycznej uzyskanej w bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie prezentowali na obliczach nieskrywaną radość z powodu rozpoczęcia wakacji. Z młodzieńczym optymizmem patrzymy też w przyszłość, mając nadzieję na powrót do (niewirtualnej) szkoły pierwszego września.

 

 

Opracowała: Agnieszka Kołodziej

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast