Ważne informacje stołówkowe:

  1. Opłaty za wyżywienie są naliczane z góry co miesiąc, płatne do 10. dnia każdego miesiąca.

Stawka żywieniowa dzienna od 01.09.2021r. wynosi 15,- zł,

w tym:  I i II Śniadanie 3,50,-zł, Obiad 8,-zł, Kolacja 3,50 zł.

  1. Odpisy dziecka z wyżywienia

można dokonać telefonicznie (12/270 28 84, 12/270 20 16 w.33)

lub mailowo pod adresem: kierownik-internatu@wp.pl do godziny 9:00 dnia poprzedniego.

Odpisy poniedziałkowe należy zgłosić najpóźniej w piątek do godziny 9:00.

Wszystkie odpisane dni będą odliczone  w następnym miesiącu rozliczeniowym.

  1. Jadłospis jest układany co tydzień, wg Tabeli wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw.

  2. Stołówka zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu z przyczyn niezależnych od pracy kuchni.

Sylwia Morawiec

Kierownik internatu

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast