Nauczyciele

Marzena Błażejak

nauczyciel wspomagający, religia, rewalidacja

Zofia Boroń

podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne i rolnicze

Wioletta Borowczyk

wychowawca w internacie

Grzegorz Bylica

dyrektor, przedmioty rolnicze

Katarzyna Bylica

wychowawca w internacie

Irena Choczyńska

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Monika Chodacka

wychowawca w internacie

Artur Cichoń

kierownik internatu, przedmioty rolnicze

Małgorzata Downar-Zapolska

wychowanie fizyczne

Wojciech Downar-Zapolski

wychowanie fizyczne

Elżbieta Dudzińska-Kieblesz

przedmioty hotelarskie

Karol Filipiak

historia, historia i społeczeństwo wiedza o społeczeństwie

Dominika Gala

język angielski

Klaudia Jeziorowska

historia, wychowawca w internacie

Joanna Kadłuczka

język angielski

Barbara Kajda

wicedyrektor, chemia

Klaudia Kaspera

chemia

Dorota Kita

logopeda

Agnieszka Kołodziej

język polski

Paulina Kowalik

wychowawca w internacie

Monika Koźbiał

wychowawca w internacie

Elżbieta Kramarczyk

język polski

Marek Krystyan

bezpieczeństwo i higiena pracy, nauka jazdy ciągnikiem, przepisy ruchu drogowego

Dorota Kucharz

biologia

Piotr Leśniewski

przedmioty weterynaryjne i zootechniczne

Ewa Lizak

wychowawca w internacie

Karina Łacna

język angielski

Marcin Malik

bezpieczeństwo i higiena pracy, nauka jazdy ciągnikiem, przedmioty rolnicze

Agnieszka Markowicz

przedmioty weterynaryjne i zootechniczne

Małgorzata Martyna

wychowawca w internacie

Agnieszka Michalik-Sroka

zastępca kierownika internatu

Anna Mika

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty hotelarskie

Marcelina Morawska

wychowawca w internacie

Bożena Mrozicka

matematyka

Anna Niedziółka

nauka jazdy konnej, przedmioty zootechniczne

Rafał Niedziółka

przedmioty weterynaryjne

Maria Pawlik

geografia, wychowawca w internacie

Marcin Podsiadło

przedmioty weterynaryjne i zootechniczne

Paulina Pytel

przedmioty weterynaryjne

Paulina Racułt

wychowawca w internacie

Ewa Rakoczy

przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

Wioleta Rynduch

wychowawca w internacie/

Kinga Rysz

fizyka, informatyka, matematyka

Barbara Ryś

przedmioty ekonomiczne i hotelarskie

Marta Sabatowicz

przedmioty zootechniczne

Dorota Sarapata

język niemiecki

Kamil Szewczyk

wychowanie fizyczne

Grażyna Tajs-Zielińska

wychowawca w internacie

Anna Tekieli

przedmioty rolnicze

Paweł Wadowski

edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

Anna Warchoł

nauka jazdy konnej, przedmioty zootechniczne

Joanna Wasilewska

filozofia, język polski

Aleksandra Wołek

język angielski

Renata Woźniak

nauczyciel bibliotekarz

Mariusz Wójcik

język angielski

Katarzyna Wrona

język niemiecki

Justyna Wyka

wychowanie fizyczne

Paulina Zachara

religia

Monika Zielińska

psycholog szkolny

Piotr Żmigrodzki

wychowawca w internacie

Teresa Żuchowska

przedmioty weterynaryjne

Joanna Podoba-Molik

wychowawca w internacie

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast