Organizacja roku szkolnego

Wychowawcy klas dziennych w roku szkolnym 2020/2021

1TA - technik weterynarii

mgr Bożena Mrozicka

1TC - technik hotelarstwa, technik weterynarii

mgr Barbara Ryś

1TD - technik hodowca koni, technik rolnik

mgr Dominika Gala

2TAp - technik weterynarii

mgr Małgorzata Downar-Zapolska

2TBp - technik weterynarii

lek. wet. Paulina Pytel

2TCp - technik hotelarstwa

mgr Aleksandra Wołek

2TDp - technik hodowca koni

mgr Klaudia Jeziorowska

2TAg - technik weterynarii

mgr inż. Marcin Podsiadło

2TCg - technik hotelarstwa, technik weterynarii

mgr inż. Anna Mika

2TDg - technik hodowca koni

mgr Wojciech Downar-Zapolski

3a - technik weterynarii

mgr Katarzyna Wrona

3b - technik weterynarii

mgr Agnieszka Kołodziej

3c - technik hotelarstwa

mgr inż. Elżbieta Dudzińska-Kieblesz

3d - technik hodowca koni, technik rolnik

mgr Kinga Rysz

4a - technik weterynarii

mgr Joanna Kadłuczka

4b - technik weterynarii

mgr Karol Filipiak

4c - technik hotelarstwa

mgr Ewa Rakoczy

4d - technik hodowca koni

mgr inż. Anna Niedziółka

4e - technik hotelarstwa

mgr Joanna Wasilewska

Informacje dotyczące organizacji pracy
w ZSRCKU w Czernichowie
w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarz MEN na rok szkolny 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 ZSRCKU w Czernichowie (wersja graficzna)

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 ZSRCKU w Czernichowie (wersja tabelaryczna)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast