Organizacja roku szkolnego

Wychowawcy klas dziennych w roku szkolnym 2022/2023

1 A - technik weterynarii

mgr Karol Filipiak

1 B - technik weterynarii

mgr Monika Muniak – Rzycka

1 C - technik hotelarstwa

mgr Bartosz Wojtal

1 D - technik hodowca koni

mgr Barbara Czekańska

1 E - technik rolnik + technik weterynarii

mgr Marcin Malik

2 A - technik weterynarii

mgr Joanna Wasilewska

2 B - technik weterynarii

mgr Agnieszka Markowicz

2 C - technik hotelarstwa

mgr Elżbieta Kramarczyk

2 D - technik hodowca koni

mgr  Anna Niedziółka

3 A - technik weterynarii

mgr Kinga Rysz

3 C - technik weterynarii + technik hodowca koni

mgr Barbara Ryś

3 D - technik hodowca koni + technik rolnik

mgr  inż. Anna Tekieli

3 TCp - technik hotelarstwa

mgr Aleksandra Wołek

3 TDp - technik rolnik

mgr Klaudia Jeziorowska

4 A - technik weterynarii

mgr Katarzyna Wrona

4 Ap - technik weterynarii

mgr Małgorzata Downar – Zapolska

4 Bp - technik weterynarii

lek. wet. Paulina Pytel

4 Cp - technik hotelarstwa

mgr Aleksandra Wołek

4 Dp - technik hodowca koni

mgr Klaudia Jeziorowska

4 Ag - technik weterynarii

mgr inż Marcin Podsiadło

4 Cg - technik hotelarstwa + technik weterynarii

mgr inż Anna Mika

4 Dg - technik hodowca koni

mgr Wojciech Downar – Zapolski

Informacje dotyczące organizacji pracy
w ZSRCKU w Czernichowie
w roku szkolnym 2022/2023

Kalendarz MEN na rok szkolny 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 ZSRCKU w Czernichowie (wersja graficzna)

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 ZSRCKU w Czernichowie (wersja tabelaryczna)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023