Podręczniki

Lista podręczników obowiązujących w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 1TW (technikum weterynarii)

Klasa 1TC (technikum hotelarstwa)

Klasa 1TD (technikum hodowli koni)

Klasa 1R (technikum rolnicze)

Klasy 2Ap i 2Bp(technikum weterynarii po szkole podstawowej)

Klasa 2Cp (technikum hotelarstwa po szkole podstawowej)

Klasa 2Dp (technikum hodowli koni po szkole podstawowej)

Klasa 2Ag (technikum weterynarii po gimnazjum)

Klasa 2Cg (technikum hotelarstwa po gimnazjum)

Klasa 2Cg (technikum weterynarii po gimnazjum)

Klasa 2Dg (technikum hodowli koni po gimnazjum)

Klasy 3A i 3B (technikum weterynarii)

Klasy 3C (technikum hotelarstwa)

Klasa 3D (technikum hodowli koni)

Klasa 3D (technikum rolnicze)

Klasy 4A i 4B (technikum weterynarii)

Klasa 4C (technikum hotelarstwa)

Klasa 4D (technikum hodowli koni)

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast