Stowarzyszenie

Stowarzyszenie ma na celu:

 • promocję działalności szkoły w oparciu o jej tradycje,
 • wspieranie szkoły w działalności dydaktycznej, wychowawczej, gospodarczej i dodatkowej,
 • integrację absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły,
 • integrację szkoły z regionem.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie spotkań absolwentów,
 • współpracę z Klubem Seniora „Czernichowiak”,
 • upowszechnianie osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły,
 • wzbogacanie w miarę posiadanych środków bazy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
 • umożliwianie udziału uczniów i absolwentów szkoły w pracy w środowisku,
 • współorganizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży szkolnej,
 • propagowanie idei Stefczyka.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która dotyczy:

 • świadczenia usług edukacyjnych,
 • organizacji imprez integracyjnych,
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • współorganizacji międzynarodowej wymiany młodzieży,
 • ochrony dóbr i tradycji regionalnych,
 • edukacji rozwijającej przedsiębiorczość,
 • ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
 • wzbogacania bazy dydaktyczno – wychowawczej Szkoły,
 • zaangażowania młodzieży w działania charytatywne i wolontariat we własnym środowisku,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom wśród młodzieży.

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, która dotyczy:

 • świadczenia usług edukacyjnych,
 • organizacji imprez integracyjnych,
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • współorganizacji międzynarodowej wymiany młodzieży,
 • ochrony dóbr i tradycji regionalnych,
 • edukacji rozwijającej przedsiębiorczość,
 • ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
 • wzbogacania bazy dydaktyczno – wychowawczej Szkoły,
 • zaangażowania młodzieży w działania charytatywne i wolontariat we własnym środowisku,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom wśród młodzieży.

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie jako Organizacja Pożytku Publicznego podaje następujące informacje:

 • numer konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Czernichowie 04 8591 0007 0060 0000 3160 0001
 • nr KRS – 0000143111
 • NIP – 944 – 19 – 56 – 206
 • Regon – 357209255

Władze Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie, wyłonione podczas Walnego Zebrania członków w dniu 20.05.2005 r.

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Mika Anna – Prezes
 2. Tarnowska Marta – v-ce Prezes
 3. Sternal Barbara – sekretarz
 4. Rysz Katarzyna – skarbnik
 5. Konik Marian – członek
 6. Boroń Juliusz – członek

Komisja rewizyjna:

 1. Gomułka Sławomir – przewodniczący
 2. Ciepła Cecylia – członek
 3. Figuła Renata – członek