Ubezpieczenie

Składka na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł.
Prosimy o wpłatę składki do wychowawców klas w pierwszym tygodniu nauki.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast