Ważne informacje stołówkowe:

  1. Opłaty za wyżywienie są naliczane z góry co miesiąc, płatne do 10. dnia każdego miesiąca.

Stawka żywieniowa dzienna od 01.09.2022r. wynosi 20,- zł, w tym:  I i II Śniadanie 4,00,-zł, Obiad 13,-zł, Kolacja 3,00 zł.

  1. Odpisy ucznia z wyżywienia

można dokonać telefonicznie (12/270 28 84, 12/270 20 16 w.33)

lub mailowo pod adresem: kierownik-internatu@wp.pl do godziny 9:00 dnia poprzedniego.

Odpisy poniedziałkowe należy zgłosić najpóźniej w piątek do godziny 9:00.

Wszystkie odpisane dni będą odliczone  w następnym miesiącu rozliczeniowym.

3. Jadłospis jest układany co tydzień, wg Tabeli wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154 z dnia 2016.08.01)

  1. Stołówka zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu z przyczyn niezależnych od pracy kuchni.

 

 

Sylwia Morawiec

Kierownik Internatu

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast