Zajęcia specjalistyczne w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

W w roku szkolnym 2021/2022
w ZSRCKU w Czernichowie
odbywają się następujące zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

Zajęcia specjalistyczne 2021/2022 plan od 15-11-2021

 

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Liczba godz. tyg.

Termin

Sale

Rewalidacja KŁ

M. Błażejak

2

Poniedziałek 6l

 

Rewalidacja SB

M. Błażejak

1

Czwartek  7l

 

Rewalidacja MG

M. Błażejak

2

Środa  7 i 8l

 

Rewalidacja ND

M. Błażejak

1

Czwartek  9l

 

Rewalidacja TUS 2os SB ND

M. Błażejak

1

poniedziałek 13.50-14.35

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas czwartych (4 os)

M. Wójcik

1

Piątek 14.45-15.30

12

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas czwartych 1os

 

J. Wasilewska

1

wtorek

5 l

31

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas czwartych

5os

K. Rysz

1

wtorek

14.45-15.30

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przedmioty zawodowe 4os

M. Sabatowicz

1

Czwartek 14.45-15.30

12

Nauczyciel wspomagający 4c 1os

M. Błażejak

3

Poniedziałek 4l

Czwartek  1-2l

Gim 2

Zajęcia logopedyczne – 4d

D. Kita

1

Piątek  15-16

SP Czernichów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas trzecich po szkole podstawowej 3os

E. Kramarczyk

1

Poniedziałek 14.45-15.30

 

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas trzecich po gimnazjum

2 os

A Kołodziej

1

Środa 14.45-15.30

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas trzecich po szkole podstawowej 6 os

P. Kowalik

1

Środa 17-17.45

Pokój 105

internat

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas trzecich po gimnazjum 8os

P. Kowalik

1

Środa 17.45-18.30

Pokój 105

internat

Język polski dla młodzieży z Ukrainy

5os

A. Kołodziej

2

Czwartek 13.50-15.30

22

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

M. Martyna

1

Wtorek 14.45-15.30

1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas pierwszych

J. Wasilewska

1

Poniedziałek 14.45-15.30

31

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas  pierwszych

A. Wołek

1

Wtorek

14.45-15.30

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas  pierwszych

M. Król

1

Piątek 13.50-14.35

31

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas drugich

A. Kołodziej

1

Środa 15.30-16.15

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas drugich

J. Kadłuczka

1

Środa

14.45-15.30

26

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas  drugich

M. Król

1

Poniedziałek 14.45-15.30

18

 

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast