Zajęcia specjalistyczne w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

W w roku szkolnym 2021/2022
w ZSRCKU w Czernichowie
odbywają się następujące zajęcia specjalistyczne dla uczniów:

Zajęcia specjalistyczne 2021/2022 plan od 07-02-2022

 

Rodzaj zajęć

Osoba prowadząca

Liczba godz. tyg.

Termin

Sale

Rewalidacja KŁ

M. Błażejak

2

czw. 7 l i wt. 5 l

15 i 12

Rewalidacja SB

M. Błażejak

1

środa 6 l

15

Rewalidacja MG

M. Błażejak

2

środa 7 i 8 l

12

Rewalidacja ND

M. Błażejak

1

poniedziałek 9 l

12

Rewalidacja TUS 2os SB ND

M. Błażejak

1

poniedziałek 8 l

12

Rewalidacja KZ

M. Błażejak

2

wtorek 8 l

środa 9 l

12

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas czwartych (4 os)

M. Wójcik

1

poniedziałek 8l

12

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas czwartych 1os

 

J. Wasilewska

1

piątek 7 l.

31

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas czwartych

5os

K. Rysz

1

poniedziałek 8 l

7

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przedmioty zawodowe 4os

M. Sabatowicz

1

czwartek
14:45 – 15:30

12

Nauczyciel wspomagający 4c 1os

M. Błażejak

3

jak WF 4C

Gim 2

Zajęcia logopedyczne – 4d

D. Kita

1

Piątek  15-16

SP Czernichów

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas trzecich po szkole podstawowej 3os

E. Kramarczyk

1

wtorek 9l

14:35 – 15:20

9

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas trzecich po gimnazjum

2 os

A Kołodziej

1

środa 9l

godz. 14:35 – 15:30

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas trzecich po szkole podstawowej 6 os

P. Kowalik

1

17:00

Pokój 105

internat

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas trzecich po gimnazjum 8os

P. Kowalik

1

17:45

Pokój 105

internat

Język polski dla młodzieży z Ukrainy

5os

A. Kołodziej

2

wtorek (2 godziny)

13:50 – 14:35

14:45 – 15:30

27

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

M. Martyna

1

realizacja przy nauczaniu stacjonarnym

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas drugich

A. Kołodziej

1

poniedziałek 9l

godz. 14:45 – 15:30

27

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas drugich

J. Kadłuczka

1

środa 9l

14:45 – 15:30

14

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas  drugich

M. Król

1

wtorek 9l

 14.45

5

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas pierwszych

J. Wasilewska

1

czwartek 9l

14:45 – 15:30

31

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas  pierwszych

M. Król

1

poniedziałek 9l

14:45 – 15:30

5

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla klas  pierwszych 2os

A. Wołek

1

środa 9l

14:45 – 15:30

27

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast